Politica de confidentialitate

Generalități

Colectarea și procesarea datelor

Colectarea informatiilor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modificările şi completările ulterioare, din actele normative se interpretează ca trimiteri la Regulamentul general privind protecţia datelor şi la legislaţia de punere în aplicare a acestuia. Ne rezervăm dreptul de a vă dezvălui informațiile dacă acest lucru este impus prin lege, în baza unei sentințe, unei citații, unui mandat sau unei solicitări guvernamentale sau în alt mod, în contextul cooperării cu agențiile guvernamentale sau cu poliția cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Vom aplica toate prevederile legale privind culegerea, stocarea, manipularea datelor dumneavoastra personale in scopuri absolut necesare actului de comert fara nici o alta utilizare si vom supraveghea atent angajatii societatii care au contact cu aceste date in vederea pastrarii sigure a acestora conform prevederilor legale in vigoare la data emiterii prezentei informari.

Aceasta Politică se va citi împreună cu Termeni și condiții și Politica utilizare cookie-uri.

 

Puteți utiliza Site-ul nostru fără să dezvăluiți datele dvs. cu caracter personal. Cu toate acestea, în cazul în care doriți să beneficiaţi de Serviciile noastre, să achiziţionaţi Produsele noastre sau să ne contactați din orice motiv, va trebui să ne furnizați datele personale în timpul procesului de înregistrare. Acestea sunt: numele complet, numărul de telefon, adresa de e-mail, adresa de livrare, adresa de facturare, CNP după caz, dacă astfel de date sunt necesare pentru (denumite în continuare ”Scopurile Prelucrării”):

i. atunci când prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract, sau pentru efectuarea demersurilor, la cererea persoanei vizate, înainte de încheierea unui contract:

(a) crearea unui cont de utilizator pe website-ului nostru http://www.restart.ro/;

(b) plasarea şi procesarea cererilor dvs. pentru operatiuni de Service sau achiziţia de Produse;

(b) înregistrarea apelurilor pentru confirmarea termenilor şi condiţiilor de achiziţie a Produselor sau Serviciilor comandate de dvs. În cazul apelurilor telefonice, Restart Service poate înregistra conversaţia, integral sau parţial (cu informarea prealabilă) pentru a obţine în mod valabil şi documentat acordul dvs. cu privire la Serviciile sau Produsele comandate, costurile/ preţul acestora şi condiţiile de livrare/prestare.

(c) expedierea bunurilor la terminarea operatiunilor de Service sau Produselor comandate, prin curier;

(d) în general, pentru gestionarea relațiilor comerciale cu dvs. (sau compania pe care o reprezentaţi), pentru a răspunde solicitărilor dvs., pentru a onora comenzile (inclusiv activități/servicii conexe), pentru a vă transmite comunicări privind derularea contractului (prin email, atunci când produsul dvs. a fost reparat şi este gata pentru ridicare) şi pentru furnizarea oricăror servicii aferente contului dvs. de utilizator şi comenzilor plasate prin intermediul website-ului nostru http://www.restart.ro/; în cazul în care achiziţionaţi Produse sau Servicii pentru şi în numele unei companii, declaraţi pe propria răspundere că aveţi capacitatea deplină de a reprezenta şi angaja în mod legal compania în numele căreia plasaţi o comandă pentru Produse sau Servicii prin intermediul Site-ului.

ii. atunci când prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Restart Service:

(e) este posibil să colectăm informații prin intermediul cookie-urilor pentru a vă oferi servicii de calitate și pentru a îmbunătăți experiența de navigare, în special pentru a vă stoca preferințele și parametrii în vederea economisirii timpului, pentru activarea autentificării, pentru combaterea fraudei și analiza performanțelor site-ului și serviciilor noastre. Aceste informații ne ajută să îmbunătățim site-urile web și aplicațiile noastre și să înțelegem mai bine ce produse și servicii preferați.

(f) pentru efectuarea studiilor şi prospectărilor de piaţă, inclusiv prin realizarea de sondaje privind gradul de satisfacție a clienților cu privire la serviciile Restart Service.

(g) pentru raportare financiară între companiile afiliate, inclusiv pentru atingerea obiectivelor dezvoltare şi profitabilitate, performanță operațională, achiziții și constatarea şi exercitarea drepturilor în justiţie;

(h) prelucrăm datele cu caracter personal aparţinând reprezentaţilor (legali sau convenţionali) şi persoanelor de contact pentru clienţii persoanele juridice, atunci când achiziţionaţi Produse sau Servicii pentru şi în numele unei companii.

iii. atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligaţii legale revenind Restart Service potrivit reglementărilor aplicabile:

(i) utilizăm informațiile personale pentru a menține o evidență a activităților comerciale în scopuri legale, administrative și de audit, inclusiv întocmirea documentelor financiar contabile şi efectuarea raportărilor către autorităţile fiscale sau către orice organisme competente potrivit legii;

(j) utilizăm informațiile personale pentru îndeplinirea obligaţiilor de cunoaştere a clientului, atunci când avem aceasta obligaţie, şi pentru adoptarea măsurilor de prevenire şi combatere a operaţiunilor de spălarea banilor sau de finanţare a actelor de terorism.

Orice date cu caracter personal comunicate (fie ca este vorba despre crearea unui cont de utilizator, completarea formularului de retur sau a cererii service) vor fi prelucrate de către Restart Service, în calitate de operator în sensul Regulamentului general privind protecția datelor (Regulamentul (EU) nr. 679/2016), legislației române privind protecția datelor și a altor regulamente aplicabile. Datele dvs. vor fi utilizate exclusiv în Scopurile Prelucrării pentru care au fost colectate inițial. Datele pot fi prelucrate pentru un scop legitim, altul decât Scopurile Prelucrării doar în măsura în care acest scop este similar Scopurilor Prelucrării. În cazul în care se dorește prelucrarea datelor în alt scop decât Scopurile Prelucrării în conformitate cu prezenta Politică de confidențialitate, vă vom oferi, înainte de orice prelucrare, informațiile detaliate relevante privind prelucrarea avută în vedere.

Aveți obligația de a furniza Restart Service date corecte și complete. Nerespectarea acestei obligații constituie o încălcare a Termenilor și Condițiilor prezentei Politici de confidențialitate care va determina, cu efect imediat, închiderea contului de utilizator, anularea cererilor de service. De asemenea, sunteți de acord să actualizați datele și să vă asigurați că acestea sunt corecte și complete.

Ca principiu general, oferirea consimțământului și furnizarea datelor cu caracter personal pentru prelucrarea bazată pe consimțământul persoanelor vizate este în totalitate voluntară; nu există efecte negative pentru dvs. în cazul în care alegeți să nu oferiți consimțământul sau să furnizați date cu caracter personal. Există cazuri în care Restart Service nu poate lua măsuri fără anumite date cu caracter personal, de exemplu deoarece aceste date cu caracter personal sunt necesare pentru a vă procesa solicitările, cererile, comenzile sau pentru a vă oferi acces la o ofertă. În aceste cazuri, din păcate, nu va fi posibil ca Restart Service să vă ofere ceea ce solicitați fără furnizarea datelor cu caracter personal relevante.

Vă rugăm să consultați secțiunile imediat următoare pentru detalii privind scopurile prelucrării datelor și temeiurile legale ale unei astfel de prelucrări.

Înregistrarea unui cont de utilizator

Poti completa o fişă de intrare în service (cerere service) sau ne poţi contacta în legatura cu accesorii şi piese de schimb (Produse) recomandate de Restart Service fără înregistrarea prealabilă a unui cont de utilizator. Îţi oferim însă posibilitatea creării unui cont, prin utilizarea, cu rol de identificare, a numelui si prenumelui, adresei de e-mail, și a unei parole, pentru a verifica stadiul reparatiei, atunci când produsul tau este in Service. Pentru a ne asigura că informaţiile despre bunurile dvs. aflate în Service nu sunt dezvăluite altor persoane, vom verifica identitatea utilizatorului prin solicitarea introducerii CNP (sau a CUI în cazul clienţilor persoane juridice) la prima interogare privind verificarea online a fişelor de service..

În timp ce facem tot posibilul pentru a vă proteja informațiile cu caracter personal, sunteți singurul responsabil pentru păstrarea confidențialității oricăror parole sau alte informații referitoare la contul de utilizator.

Reparaţii şi Montaj

Reparatiile şi montajul accesorilor şi pieselor sunt realizate de Restart Service exclusiv pe baza unei cererii de service, generată de către un utilizator prin intermediul Site-ului. Înregistrarea cererii de service se realizează prin utilizarea, cu rol de identificare, a numelui, a numărului de telefon şi adresei de email. Refuzul de a finaliza procesul de înregistrare prin nefurnizarea tuturor datelor solicitate, corecte şi complete, va împiedica finalizarea procesului de plasare a unei cereri de service. O comandă devine fermă doar dacă este confirmată, telefonic sau prin orice alt mijloc, de către Restart Service. Raporturile născute între Restart Service şi fiecare utilizator care utilizează Site-ul în vederea, cu ocazia sau după înregistrarea unei cereri de service sunt supuse Termenilor şi Condiţiilor şi prezentei Politici de Confidenţialitate.

Veţi fi informat despre finalizarea reparaţiei prin email sau prin SMS, pentru aceasta notificare fiind absolut necesar să ne indicaţi un număr de telefon şi o adresă validă de corespondenţă. În cazul în care numarul de telefon sau adresa de email nu sunt valide, refuzaţi să le oferiţi, sau datele furnizate sunt incorecte, nu ne poate fi opozabila nerespectarea obligaţiei de a vă notifica. În aceste situaţii aveţi obligaţia de a contacta unitatea service pentru orice informaţii privind statiul lucrărilor de reparaţii.

Postarea comentariilor pe Site

Am creat o secţiune dedicată pentru situaţia în care doriţi să postaţi comentarii despre Podusele sau Serviciile noastre. Postarea comentariilor nu necesita înregistrarea prealabilă a unui cont de utilizator, însă îti vom solicita introducerea, cu rol de identificare, a numelului şi a unei adrese de email. Utilizatorul este responsabil de propriile actiuni precum şi de consecintele pe care acestea le pot avea, in urma publicării comentariilor în secţiunea dedicată a Site-ului. Comentariile care pot nu aduceţi atingere sau încălca orice drept de proprietate intelectuală a unei terţe părţi, care au un continut explicit sexual sau având conotaţie sexuală sau defăimătoare vor fi şterse de către administratorul de sistem.

Restart Service nu garantează și nu va avea nicio responsabilitate pentru niciunul dintre comentariile postate pe Site sau pentru orice alte materiale, produse sau servicii ale unor terțe părți. Sunteți de acord că nu veți folosi mesaje ofensatoare, date cu caracter personal, date sensibile incluse sau legate de un astfel de conținut într-un mod care ar încălca sau aduce atingere drepturilor oricărei persoane și că Restart Service nu va fi în nicio circumstanţă responsabilă pentru orice astfel de postare sau utilizare de către dvs.

Asistență și suport

Puteți solicita asistență sau ne puteți adresa orice întrebări, comentarii, sugestii sau probleme privind Site-ul, Serviciile sau Produsele recomandate sau cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prin contactarea Restart Service la adresele din secțiunea ”Contact” de pe site. Vă rugăm să ne oferiți cât mai multe detalii pentru a vă putea răspunde solicitării (cum ar fi numele complet, numărul de telefon și adresa de e-mail). Datele dvs. vor fi utilizate în mod exclusiv în scopul analizării solicitării dvs. și, în cazul în care este acceptată de către Restart Service, pentru luarea tuturor măsurilor necesare în vederea oferirii unui răspuns la o astfel de solicitare. Refuzul de a furniza aceste detalii ne poate împiedica să analizăm sau să răspundem solicitării dvs.

Utilizarea cookie-urilor și statisticile de utilizare via Google Analytics

Utilizăm tehnologia cookie-urilor pe site-ul nostru, care ne permite să facilităm experiența navigării, în scopuri statistice și pentru îmbunătățirea site-ului. Folosirea cookie-urilor nu este asociată cu informațiile de identificare personală de pe site. De asemenea, utilizăm Google Analytics pentru a analiza informația furnizată de către vizitatorii site-ului. Aceste informații ne permit să înțelegem mai bine utilizatorii site-ului și modul în care îl folosesc. Nu este inclusă nicio informație de identificare personală în acest tip de raport. Nu utilizăm cookie-uri pentru a colecta date personale și nu folosim tehnologia care conectează informațiile colectate prin cookie-uri de datele utilizatorilor site-ului nostru. Pentru mai multe informații privind utilizarea cookie-urilor și statisticile privind utilizarea via Google Analytics pe site-ul nostru web, precum și modul în care puteți să nu optați pentru diferite tipuri de prelucrare, dezactivarea stocării cookie-urilor sau înlăturarea cookie-urilor înregistrate, vă rugăm să parcurgeţi Politica noastră de utilizare a cookie-urilor.

Link-uri

Ocazional, Site-ul poate conține link-uri către alte site-uri web sau resurse pe internet. Vă rugăm să rețineți că aceste site-uri web sau resurse nu se află sub controlul Restart Service și să luați la cunoștință și să acceptați faptul că Restart Service nu este, sub nicio formă, responsabilă, direct sau indirect, de practicile sau acțiunile privind confidențialitatea acestor site-uri sau ale operatorilor lor. În vederea includerii unui astfel de link nu este necesară aprobarea de către Restart Service sau de asocierea cu operatorii săi. Vă sfătuim să fiți atenți când părăsiți site-ul nostru și să citiți declarația de confidențialitate a fiecărui site web care colectează date cu caracter personal. Politica de confidențialitate pe care o citiți acum se aplică doar informațiilor colectate de către Restart Service.

Destinatarii datelor

Politica noastră este aceea de a nu dezvălui, partaja, vinde sau închiria datele unor terți, altfel decât este prevăzut în prezenta Politică de confidențialitate. Restart Service poate dezvălui date cu caracter personal unor terți, cum ar fi partenerii comerciali ai Restart Service (de ex. furnizori servicii de curierat, consultanții legali și financiari) cu care Restart Service a încheiat acordurile contractuale necesare prevăzute de legislația UE și de legislația națională. Vom dezvălui date terților exclusiv în măsura necesară efectuării prelucrărilor pentru Scopurile Prelucrării pentru care datele au fost iniţial colectate. Sunteți de acord în mod expres să dezvăluim datele cu caracter personal partenerilor nostri.

Restart Service poate dezvălui datele în vederea conformării cu obligaţiile stabilite în sarcina Restart Service în baza reglementărilor legale aplicabile sau ca răspuns la cererea unei instanțe sau a altei autorități publice, precum un mandat sau o citație. Restart Service poate să dezvăluie informații în cazul în care considerăm, cu bună credință, că este necesar pentru prevenirea fraudelor, combaterea operaţiunilor de spălarea banilor sau de finanţare a actelor de terorism, precum şi pentru protejarea intereselor Restart Service sau punerea în aplicare a Termenilor și Condițiilor.

Transferul datelor

Datele nu vor fi transferate în afara UE/SEE. Putem transfera informațiile dvs. personale furnizorilor de servicii de găzduire (hosting), asistență și mentenanță tehnică în afara Uniunii Europene. În cazul transferului, protejăm și oferim o protecție adecvată transferului datelor dvs. personale către destinatarii din tările respective prin încheierea cu destinatarii datelor a unor acorduri de transfer al datelor în forma clauzelor contractuale standard aprobate de Comisia Europeană.

Perioada de retenție

Datele personale colectate și utilizate vor fi stocate pentru o perioadă de 3 ani după încheierea relaţiilor comerciale, sau pentru orice altă perioadă mai lungă prevăzută de lege, de un regulament aplicabil de păstrare a înregistrărilor sau de către autoritățile publice. Imediat după expirarea perioadei de stocare aplicabilă, datele vor fi: (a) șterse sau distruse în siguranță; sau (b) transferate într-o arhivă (cu excepția cazului în care acest lucru este interzis prin lege sau un regulament aplicabil de păstrare a înregistrărilor).

Securitate

Ca parte din administrarea site-ului nostru, am luat măsuri organizatorice și tehnice pentru a asigura un nivel de securitate adecvat împotriva riscurilor care apar în urma prelucrării, în special prin distrugerea, pierderea, modificarea, dezvăluirea, achiziția sau accesul neautorizat, manipularea voită sau accidentală, accesul de către terți, ștergerea sau modificarea datelor cu caracter personal. Veți fi notificat în cazul încălcării securității datelor, într-o perioadă de timp rezonabilă după descoperirea încălcării, cu excepția cazului în care organul abilitat stabilește că notificarea ar împiedica o cercetare penală sau ar putea pune în pericol siguranța națională. În acest caz, notificarea va fi întârziată conform instrucțiunilor organului abilitat. Vom răspunde prompt oricaror solicitari privind încălcarea securității datelor.

Drepturile persoanelor vizate

Renunțare. În cazul în care ați consimțit la prelucrarea informațiilor dvs., puteți să vă retrageți oricând consimțământul.

Acces. Puteți să solicitați accesul la informațiile dvs. personale pe care le păstrăm. Dacă ne transmiteți o astfel de cerere, vă vom oferi toate informațiile despre scopurile prelucrării, categoriile de date prelucrate, categoriile de destinatari, perioada de retenție a datelor, drepturile dvs. de a rectifica, șterge sau restricționa datele accesate, dacă este cazul. Dacă este posibil, vă vom oferi posibilitatea de a accesa de la distanță sistemul care vă poate oferi accesul direct la datele dvs. personale.

Portabilitate. Puteți obține o copie a informațiilor personale pe care le avem înregistrate într-un format compatibil și o structură care vă permite să vă exercitați dreptul de portare a datelor.

Restricționare. Puteți să cereți restricționarea în următoarele cazuri: pe perioada care îi permite Restart Service să verifice acuratețea datelor dvs. personale în cazul în care o contestați; în cazul în care prelucrarea este ilegală și preferați să restricționați informațiile personale, nu să le ștergeți; dacă doriți ca Restart Service să vă păstreze informațiile personale, deoarece aveți nevoie de acestea pentru a apărarea unui drept în instanță. În cazul în care v-ați opus prelucrării, Restart Service va verifica dacă există interese legitime pentru prelucrare care prevalează drepturilor pe care le invocaţi, urmând să va comunicam rezultatul acestor verificări.

Rectificare/Ștergere. Puteți, de asemenea, să solicitați corectarea, modificarea, ștergerea oricărei informații care este incompletă, expirată sau incorectă. Puteți solicita ștergerea informațiilor dvs. personale în următoarele cazuri:

  • în cazul în care informațiile dvs. personale nu mai sunt necesare în scopul prelucrării datelor;

  • dacă v-ați retras consimțământul pentru prelucrarea datelor doar pe baza consimțământului;

  • în cazul în care v-ați opus prelucrării datelor;

dacă infomațiile personale trebuie șterse în vederea îndeplinirii obligațiilor legale aplicabile Restart Service. Vom lua toate măsurile necesare pentru a informa împuterniciţii Restart Service implicaţi în prelucrarea datelor despre această ștergere.

Opoziție. Vă puteți opune prelucrării informațiilor dvs. personale în orice moment când sunt utilizate în scopuri de marketing sau elaborare a profilurilor pentru a vă transmite reclame de interes sau pentru a vă opune dezvăluirii datelor dvs. unor terți.

Reclamație. Aveți, de asemenea, dreptul de a depune o reclamație la autoritatea de supraveghere competentă.

Vă puteți exercita drepturile în mod liber, oricând, trimițând o cerere scrisă și datată, însoțită de dovada identității, folosind datele de contact din secțiunea finală a prezentei Politici de confidențialitate.

Vă rugăm să ne contactați imediat în cazul în care considerați că datele dvs. personale au fost furnizate fără consimțământ, trimițându-ne o cerere scrisă și datată, însoțită de dovada identității, folosind datele de contact din secțiunea finală a prezentei Politici de confidențialitate.

Modificări

Ocazional, prezenta Politică de confidențialitate poate fi actualizată. Modificările sunt afișate pe site-ul nostru, astfel încât să aveți acces permanent la detaliile privind infomațiile pe care le colectăm, la modul în care și în ce condiții sunt folosite. Orice modificare materială sau de altă natură va intra în vigoare imediat după data publicării pe site-ul nostru. În condițiile în care decidem să utilizăm datele cu caracter personal într-o manieră diferită de cea menționată la momentul colectării, vă vom notifica prin e-mail. Astfel veți putea decide dacă putem sau nu utiliza datele dvs. în acest mod. În caz contrar, dacă este posibil, vom utiliza datele în conformitate cu Politica de confidențialitate în baza cărora au fost colectate datele.

Informații de contact

În cazul în care aveți întrebări suplimentare despre modul în care prelucrăm informațiile personale sau dacă doriți să exercitați vreunul dintre drepturile anterior mentionate în prezenta Politică de confidențialitate, vă rugăm să ne transmiteți o cerere scrisă și datată, însoțită de dovada identității, folosind următoarele date de contact:

Pentru e-mail: dpo@restart.ro

În scris, prin poştă sau curier la adresa: RESTART SERVICE S.R.L., Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 74, parter si demisol, Sector 4 – cu menţiunea: în atenţia responsabilului Restart Service cu protecţia datelor.

Cererile pentru accesul, corectarea, restricționarea sau ștergerea prelucrării trebuie să fie făcute în scris și sunt supuse restricțiilor legale în vigoare. Ne vom asigura că sunt luate toate măsurile adecvate pentru rezolvarea cererii dvs. fără întârziere și, în orice caz, în termen de 30 (treizeci) de zile de la primirea cererii. Informația va fi transmisă prin mijloace electronice dacă este posibil, cu excepția cazului în care solicitați, în scris, altfel.